Політика конфіденційності

1. Основні положення

Дана Політика є додатком до Угоди Користувача та інших Угод і Політик Інтернет магазину, є невід’ємною іх частиною.

Ця Політика конфіденційності пояснює, як Інтернет-магазин збирає, використовує, розкриває, обробляє та захищає будь-яку особисту інформацію, яку Покупець надає Інтернет-магазину, або яку Інтернет-магазин отримує від Покупця. Якщо Інтернет-магазин попросить Покупця надати певну інформацію, за якою Покупець може бути ідентифікований під час користування Сайтом, вона буде використовуватися лише відповідно до цієї Політики конфіденційності та/або Угоди Користувача.

Згідно з цією Політикою конфіденційності, “персональні даніабо “особиста інформація” означає інформацію, яка може бути використана для прямої або опосередкованої ідентифікації особи, або лише з цієї інформації, або з цієї інформації, поєднаної з іншою інформацією, до якої Інтернет-магазин має доступ щодо цієї особи, за винятком випадків, коли інше спеціально передбачено чинним законодавством у Вашому регіоні. Ми будемо використовувати Вашу особисту інформацію суворо відповідно до цієї Політики конфіденційності.

2. Обробка персональних даних

Акцептуя Угоду Користувача (далі – Угода), Покупець погоджується на весь термін її дії на:

2.1 Обробку персональних даних – збір, запис, систематизація, накопичення, використання, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, передачу (надання, доступ), блокування, знеособлення, знищення персональних даних. Інтернет-магазин здійснює автоматизовану, неавтоматизовану і змішану обробку персональних даних, з метою надання повного комплексу послуг, для продажу та доставки товарів, робіт, послуг, в тому числі товарів, робіт, послуг третіх осіб. Під третіми особами маються на увазі надавачі послуг з перевезення, банки та фінансові установи.

2.2 Надання інформації про суб’єкта, його персональних даних – третім особам, з якими суб’єкт персональних даних планує та/або укладає договори, планує скористатися або користується послугами таких третіх осіб. У разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, а так само як при залученні третіх осіб до надання послуг в зазначених цілях, при передачі Інтренет-магазином належних йому функцій і повноважень з обробки персональних даних іншій особі, оператор обробки персональних даних має право в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про Покупця (включаючи персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, адресу місцезнаходження, номер телефону, адресу електронної пошти, інформація про надані Інтернет-магазином послуги (в тому числі інформації про місцезнаходження при отриманні послуг) і про платежі за ці послуги, та будь-яку іншу інформацію надану Покупцем Інтернет-магазину, в тому числі інформацію про виконані/ невиконані грошові зобов’язання, іншу інформацію, отриману з інших джерел, надану суб’єктом персональних даних) таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію;

2.2.1. Отримання реклами при використанні послуги, а також отримання реклами з метою просування товарів робіт послуг Інтернет-магазина і третіх осіб (за винятком відомостей, що становлять таємницю зв’язку), в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою засобів зв’язку.

2.2.2. У разі, якщо Інтернет-магазин доручає обробку персональних даних Покупця третій особі з метою укладення та/або виконання своїх зобов’язань за Угодою, стороною якої є Покупець-громадянин, та/або з метою здійснення прав і законних інтересів Інтернет-магазина або Покупця, згода Покупця на це доручення, в тому числі на передачу його персональних даних такій третій особі, обробку персональних даних такою третьою особою відповідно до доручення Інтернет-магазина, не потрібна.

2.3. Покупець має право висловити свою відмову від здійснення дій, перерахованих в пунктах 2.1, 2.2 цієї Політики, наступними способами: – шляхом надання Інтренет-магазину відповідного письмового повідомлення на електронну пошту info@quadrobit.com При наявності технічної можливості Інтернет-магазина, Покупець також має право висловити відмову від здійснення дій, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 цієї Політики, шляхом вчинення Інтернет-магазином певних конкрентних дій, які дозволяють однозначно ідентифікувати Покупця і встановити його волевиявлення.

3. Як ми захищаємо дані

3.1. Інтернет-магазин прагне зберегти в бепеці персональні дані/особисту інформацію Покупця. Щоб запобігти несанкціонованому доступу, розкриття інформації або інші подібні ризики, Інтернет-магазин впровадив всі необхідні за Законом фізичні, електронні та управлінські процедури для захисту та безпеки інформації, яку Інтернет-магазин збирає та/або отримує від Покупця. Інтернет-магазин дбає про захист особистої інформації Покупця відповідно до чинного законодавства. Наприклад, коли Покупець відправляє або отримує дані зі свого пристрою на сервери Інтернет-магазину, Інтернет-магазин гарантує, що дані зашифровані з використанням протоколу захищених сокетів ( «SSL») та інших алгоритмів.

3.2. Вся особиста інформація Покупця зберігається на захищених серверах і захищена в контрольованих приміщеннях. Інтернет-магазин класифікує інформацію в залежності від важливості і конфіденційності і забезпечує необхідний рівень безпеки особистої інформації Покупця та його персональних даних. Інтернет магазин володіє спеціальними засобами управління доступом для хмарного сховища даних, і регулярно переглядає свої методи збору, зберігання і обробки інформації, включаючи заходи фізичного захисту, для захисту від будь-якого несанкціонованого доступу і використання.

Інтернет-магазин проводить комплексну перевірку ділових партнерів і сторонніх постачальників послуг, щоб переконатися, що вони можуть захистити особисту інформацію та персональні дані Покупця. Також Інтернет-магазин перевіряє дотримання цими третіми сторонами відповідних стандартів безпеки шляхом введення відповідних договірних обмежень і, при необхідності, проведення аудитів та оцінок. Крім того, співробітники Інтернет-магазину, а також ті з ділових партнерів і сторонніх постачальників послуг, які мають доступ до особистої інформації та персональних даних Покупця, підпадають під обов’язкові договірні зобов’язання про конфіденційність.

3.3. Інтернет-магазин проводить навчальні курси і тести з безпеки і захисту конфіденційності, щоб підвищити обізнаність своїх співробітників про важливість захисту особистої інформації. Також впроваджує всі можливі і юридично необхідні заходи для захисту особистої інформації Покупця. Однак в цілому, відомо, що використання Інтернету не є повністю безпечним, і з цієї причини Інтернет-магазин не можемо гарантувати безпеку або цілісність будь-якої особистої інформації при передачі від Покупця або до Покупця через Інтернет.

3.4. Інтернет-магазин працює з усіма виявленими випадкми витоку персональних даних відповідно до вимог діючого законодавтва про захист даних, який включає, при необхідності, повідомлення про порушення в відповідний наглядовий орган із захисту даних і суб’єктів даних.

4. Прикінцеві положення

4.1. Актуальність та правила оновлення даної Політики конфіденційності

Дана Політика конфіденційності була оновлена 22.03.2021 р.

Інтернет-магазин буде оновлювати зміст даної Політики за необхідності, щоб дотримуватися відповідних законів.

Оновлена версія буде позначена оновленою датою, позначкою «Переглянуто», і оновлена версія набуде чинності, як тільки вона стане доступною. Якщо Інтернет-магазин внесе істотні зміни в дану Політику конфіденційності, він може повідомити Покупця або помітно розмістивши повідомлення про такі зміни, або безпосередньо надіславши Покупцеві повідомлення. Інтернет-магазин радить Покупцеві переглядати вміст даної Політики конфіденційності, щоб отримати інформацію про актуальні зміни.

4.2. Як Покупець може зв’язатися з Інтернет-магазином з приводу даної Політики конфіденційності.

Запитання чи коментарі щодо змісту даного документа, можна надіслати адміністрації Інтернет-магазину на електронну пошту за адресою info@quadrobit.com